DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

"Święto Niepodległości"

11listopa

         10 listopada obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji mieszkańcy oraz pracownicy Domu, przygotowali 45 min program artstyczny, na który zaprosili dwa zaprzyjaźnione Domy z Krosna.

Pięknie o tym święcie napisała pani Małgorzata Wojnarowska:

- „ Co roku, w listopadzie, czcimy jedno z największych wydarzeń w naszej historii odzyskanie niepodległości w 1918roku. Radosna to data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność.... Tak właśnie chcemy ją czcić – radośnie.
Młodzi strzelcy i legioniści, którzy o niepodległość tak ofiarnie walczyli ,spełnili marzenia kilku pokoleń Polaków. Kiedy szli na bój, towarzyszyły im pieśni i piosenki, powstające w okopach, na froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy, rozweselały. Dziś chcemy, żeby te pieśni ciągle żyły, żeby młode pokolenie o nich nie zapomniało. W taki właśnie sposób pragniemy świętować rocznicę niepodległości – poprzez śpiew: o wojence, szarej piechocie, komendancie.......Te pieśni które są częścią naszej historii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie
wzruszały polskie serca. Nie wolno dopuścić, by dziś pozostały w pożółkłych śpiewnikach. Powinny dalej żyć, być obecne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać na serca i umysły kolejnych pokoleń. Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę ".

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem na jadalni oraz śpiewem.