DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawy dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych postępowań znajdują się w Zakładce Zamówienia Publicze ogłoszone w danym roku.