DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Ogłoszenie o przetargu2014

 

DPS -DAG/ZP/M-/2012                                                        Krosno 16.12.2013r.

Ogłoszenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ( art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 1.  Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a  zwany dalej Zamawiającym, w dniu 13 grudnia 2013r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „ dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich, drobiu i wyrobów drobiarskich na rok 2014 ”.

 1. W wyniku przedmiotowego zadania wpłynęły  następujące oferty

1/   Firma Handlowa „ Domicela” sp. z o.o. ul. Towarowa   27 , 38 – 200 Jasło

2/   „ BATISTA’’ Sp. z o.o. – Sp –  39  - 123 Czarna Sędziszowska.  89B

 

 1. Ceny ofert  brutto
 1. 1) 69 179,70
 1. 2) 69 639,00
 1. Wszystkie oferty  spełniały  wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru oferty   nr 1  Firmy  Handlowej „ Domicela” sp. z o.o.  ul. Towarowa 27,  38 - 200  Jasło jako korzystnej cenowo.

 

 

 

DPS -DAG/ZP/N-/2013                                                        Krosno 18.12.2013r.

Ogłoszenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ( art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 1.  Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a  zwany dalej Zamawiającym, w dniu 17 grudnia 2013r. rozstrzygnął postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn „ dostawa mleka i wyrobów mleczarskich na rok 2014 ”.

 1. W wyniku przedmiotowego zadania wpłynęły  następujące oferty

1/   Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku

38 – 500 Sanok  ul. Przemyska 22

2/   Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

36 – 220  Jasienica Rosielna

3)   Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „ INEX” Sp. o.o.

38 – 400 Krosno  ul. Składowa 9c

 

 1. Ceny ofert  brutto
 1. 1) 80 976,11
 1. 2) 78 077,50
 1. 3) 77 896,50
 1. Wszystkie oferty  spełniały  wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru oferty   nr 3  Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX”  38 – 400 Krosno ul. Składowa 9c  jako korzystnej cenowo.